اداره فارغ التحصیلان

کد : 10176
مشخصات فردی مسئول امور فارغ التحصیلان
  نام:  مجتبی

نام خانوادگی: بصیر جعفری
مدرک تحصیلی :                      
مشخصات فردی کارشناس امور فارغ التحصیلان
  نام:  سعیده

نام خانوادگی: فرامرزی
مدرک تحصیلی :                      
مشخصات فردی کارشناس امور فارغ التحصیلان
  نام:  فهامه

نام خانوادگی: قره داغی
مدرک تحصیلی :                         


شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان:

1-دريافت پرونده تحصيلي و بررسي و کنترل پرونده

2- معرفي فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه به حوزه وظيفه عمومي

3- صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات

4- صدور دانشنامه يا گواهينامه مصوب و ارسال به سازمان مرکزي براي تأييد نهايي

5- دريافت دانشنامه تأييد شده از سازمان مرکزي و تحويل به دانشجوي فارغ التحصيل

6- صدور ريزنمرات براي فارغ التحصيلاني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند

7- صدور تأييديه مدارک فارغ التحصيلان در پاسخ به سازمان استعلام کننده

8- پاسخ به مکاتبات دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در خصوص فارغ التحصيلان

مدارک عمومي موردنياز شخص فارغ التحصيل براي تکميل پرونده فارغ التحصيلي:

(1) یکی از مبالغ بندهای پنجگانه زیر بایستی به شماره حساب  شماره 0104460446004 نزد بانک ملی شعبه زبرجد تهران در وجه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامی واریز گردد:

           الف- دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته  و كارشناسي ناپیوسته        مبلغ 200/000  ریال

           ب- دانشجویان  مقاطع  کاردانی پيوسته و ناپيوسته          مبلغ 200/000  ریال

           ج- دانشجویان دوره  کاردانی در رشته         مبلغ 200/000  ریال

           د - دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پيوسته و نا پیوسته      مبلغ 350/000  ریال

           ه- دانشجویان مقاطع دكتري حرفه اي و تخصصي      مبلغ 350/000  ریال

(2) دو قطعه عکس 4*3 جدید(هماهنگي با مسئول مربوطه جهت انجام اسكن عكس جديد و در غير اينصورت با اسكن عكس موجود در سيستم آموزش مدارك صادر خواهد شد)

(3)  اصل مدرک پیش دانشگاهی و دو برگ تصویر آن و تاييديه تحصيلي مقطع پيش دانشگاهي برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی

(4) اصل مدرک کاردانی و دو برگ تصویر آن و ريزنمرات و تاييديه تحصيلي مقطع كارداني برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

(5)  اصل مدرك كارشناسي و دو برگ تصوير آن وتأییدیه تحصیلی و ريزنمرات  مدرک كارشناسي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد                                   

   (دانشجوياني كه ابتدا دوره كارداني و سپس كارشناسي ناپيوسته را گذرانده اند علاوه بر تأييديه دوره كارشناسي ناپيوسته ، تأييديه دوره كارداني نيز بايد ضميمه  پرونده باشد)

(6) اصل كارت ملي به همراه سه برگ تصوير آن و اصل شناسنامه به همراه سه برگ تصویراز صفحه اول و درصورت داشتن توضیحات از صفحه آخر

(7) واریز مبلغ 20/000  ریال به حساب شماره 0220427923004 نزد بانک ملی شعبه دهكده ساحلي بندرانزلی دروجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

(8) ارائه اصل کارت دانشجویی (در صورت نداشتن کارت دانشجویی به هر دلیلی به امور دانشجویی مراجعه گردد.)

(9) اصل کارت  پایان خدمت دوره ضرورت ، معافیت و یا مدرک معتبر دال بر تعیین وضعیت نظام وظیفه به همراه یکبرگ تصویر از طرفین آن

(10) تأییدیه تحصیلی مدارک پایه

                                                                                  ** پرداختها بايد به صورت فيش بانكي باشد**

 مدارکي که هنگام فارغ التحصيلی با هماهنگی کارشناس آموزشی تهیه می گردد:

1- تصوير ليست آزمون (سند پذيرش)

2- ليست دروس گذرانده شده تأييد شده طبق سر فصل رشته

3- چک ليست فارغ التحصيلي بهمراه ريزنمرات تأييد شده ي دوره ي تحصيلي

4- فرم تسويه حساب با ساير قسمتهاي دانشگاه

5- سايرمجوزهاي تحصيلي اعم از مجوزها ي کمسيون موارد خاص سازمان مرکزي و منطقه دانشگاهي و واحد و آراي شوراي آموزشي واحد و مجوزهاي انتقال و مهمان

6- در صورت استفاده از معادلسازي، تصويرنامه ها و فرمها و ريزنمرات معادلسازي شده

7- در صورت انصراف از تحصيل براي دريافت مدرک مصوب، ضميمه بودن تصوير حکم انصراف

8- در صورت گذراندن درسهاي همچون پروژه- رساله- کارآموزي و... ضمن رعايت نمودن قوانين مربوط به آنها ارائه فرمهاي نمره و نامه هاي مربوط

9- فرم نمره معرفي به استاد (در صورت استفاده ازاين امکان تحصيلي)

نکات مهم براي فرد فارغ التحصيل:

1-در نگهداري مدرک فارغ التحصيلي خود بسيار کوشا باشيد.

2-هر گونه مخدوش نمودن مدرک ، تغيير دادن عكس  و یا سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد.

3-در هنگام دريافت دانشنامه يا گواهينامه مصوب (كارداني در رشته) تحويل اصل گواهينامه موقت از سوي فارغ التحصيل الزامي است.(فارغ التحصيلاني كه در حين تحصيل از وامهاي دانشجويي استفاده نموده اند داشتن رسيد تسويه حساب از بخش مالي دانشگاه نيز الزامي مي باشد)

4-براي دريافت گواهينامه موقت پايان تحصيلات يا دانشنامه و گواهينامه مصوب، حضورشخص فارغ التحصيل الزامي است (درغير اينصورت تحويل مدرک به شخص غير از فارغ التحصيل نياز به ارائه وکالتنامه محضري مي باشد).

5- فارغ التحصيلاني كه مدرك خود را دريافت نموده اند مي توانند با مراجعه به بايگاني فارغ التحصيلان اصل مدرك پايه خود را نيز دريافت نمايند.

تحويل گواهينامه پايان دوره تحصيلات به مشمولين وظيفه عمومي

تنها با يکي از شرايط زير امکان پذير مي باشد:

1- برگه اعزام به خدمت (برگه سبز) بدون مهر غیبت، در مدت اعتبار آن (قبل از تاریخ اعزام)

2- ارائه اصل کارت پايان خدمت دوره ضرورت و يا اصل کارت معافيت دائم در زمان صلح (عکس يا تصوير آن مورد قبول نمي باشد)

3- دارندگان گواهي معافيت موقت پزشکي با اخذ تاييد وظيفه عمومي

4- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس معافيت تحصيلي صادره از وظيفه عمومي (گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مقطع بالاتر به انضمام تصوير معافيت تحصيلي تاييد شده اداره وظيفه عمومي در مقطع بالاتر)

5- گواهي معتبر صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذکور و كارت شناسائي عكس دار

6- گواهي معتبر صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون قید غیبت

7- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی ، آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت از سازمان های مذکور

 مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات دانشجویی برای خارج از کشور

 متقاضیان توجه داشته باشند  که صدور ریز نمرات به افرادی تعلق می گیرد که دانشنامه های پایان تحصیلات آنان به تایید سازمان مرکزی دانشگاه رسیده باشد.

1 ) ارائه درخواست کتبی متقاضی به معاون دانشجویی واحد بندرانزلی

2) یک برگ تصویر دانشنامه

3)يك برگ تصوير كارت ملي

4) تصویر کارت پایان خدمت ، معافيت يا ساير مدارک دال بر تعيين وضعيت نظام وظيفه به همراه اصل مدرک   مربوطه

5) واریز مبلغ  300/000  ریال به حساب شماره   0104460446004  در وجه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد  اسلامی  نزد بانک  ملی شعبه زبرجد خیابان پاسداران تهران

 تشريفات مربوط به مفقود شدن مدارک

  الف)گواهینامه موقت:

1- تهیه یک برگ استشهاد  محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.(به شرح فرم پیوست)

2- تاییدیه یکی از امضاها به وسیله یکی از د فاتر اسناد رسمی

3- تهیه آگهی  فقدان  مدرک  تحصیلی  که  با  نظر  معاونت  دانشجویی  واحد دانشگاهی به شرح  متن   پیوست انجام می شود.

4- نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت (هر دو هفته یکبار به هزینه شخصی متقاضی)

5- تسلیم  هرسه  نسخه  روزنامه های  منتشره   متضمن   آگهی  ذکر  شده   به امور دانشجویی واحد دانشگاهی مربوط

ب) دانشنامه:

علاوه بر كليه تشريفات اداري و قانوني مربوطه  متقاضي بايد مبلغ 1/500/000   ریال به شماره  حساب  سيبا 0104460446004    نزد بانک ملی ايران  شعبه دانشگاه آزاد اسلامي به نام  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي  واریز كرده  و رسيد آن تحویل واحد دانشگاهی گردد.

(نرخ تعرفه صدور مدرك المثني براي بار دوم مبلغ  7/000/000 ريال مي باشد)

تشريفات مربوط به تغییرات مشخصات فردی دانشجو پس از تاييد دانشنامه:

1- مبلغ 1/500/000  ریال  به شماره  حساب   0104460446004  در وجه سازمان مرکزی نزد بانک ملی  شعبه  زبرجد ( پرداخت   بايد  به  صورت  فيش بانكي باشد)

2- دو برگ تصویر کارت ملی

3- اصل مدرک دانشنامه

4- درخواست كتبي

 فرم های مفقودی مدرک:

1. آگهی فقدان مدرک تحصیلی

2. فرم استشهاد

3. فرم تعهدنامه

تماس با ما

تلفن دانشگاه انزلی  013-44401631-5

آدرس دانشگاه انزلی بندر انزلی - طالب آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

ایمیل دانشگاه انزلی mail@iaubanz.ac.ir

ایمیل دانشگاه انزلی نقشه سایت

جستجو

متن جستجو را در کادر زیر نوشته و دکمه جستجو را انتخاب کنید

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد بندر انزلی می باشد