گروه مدیریت

تعداد بازدید:۱۱۲۶

مدیر گروه: مرتضی حضرتی

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  m.hazrati[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۳