گروه حسابداری

مدیر گروه: حامد پاینده دوست

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  h.payande[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۳

 

 

  

 

تعداد بازدید:۱۰۸