گروه کامپیوتر

تعداد بازدید:۱۱۲۸

مدیر گروه: منیره حسینی صیاد نورد

تحصیلات: دکترای مهندسی کامپیوتر- سیستم­های نرم ­افزاری

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  m.sayadnavard[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۱۴