گروه شیلات

مدیر گروه: مهرداد نصری تجن 

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات 

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  nasri[at]iaubanz.ac.ir    

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۷

 

 

      

  

تعداد بازدید:۹۱