گروه معماری و شهرسازی

تعداد بازدید:۱۳۶۰

مدیر گروه: فرناز فراستی

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  f.farasati[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۱۲