گروه حقوق

مدیر گروه: مریم عباچی

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  m.abachi[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۹

 

 

      

      

تعداد بازدید:۴۲۳