گروه حقوق

تعداد بازدید:۲۷۹۶

مدیر گروه: سمیه صفایی بازارجمعه

تحصیلات: دکترای تخصصی

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  safaee[at]iaubanz.ac.ir 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۳۹