آشنایی با قوانین و مقررات حوزه معاونت علمی

تعداد بازدید:۹۱۳۲

نحوه اخذ دروس:

دانشجویان باید مطابق چارت درسی ارائه شده توسط گروه آموزشی اقدام به انتخاب واحدهای درسی نمایند. رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز، عدم تداخل زمان کلاس و .... در انتخاب واحد مطابق سرفصل ارائه شده و به عهده دانشجو می باشد و عواقب هرگونه اشکال در این خصوص برعهده دانشجو می باشد. طبق آیین‌نامه آموزشی در صورت عدم رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز و یا کنترل سقف واحدها، آموزش واحد تا قبل از شروع امتحانات موارد اشکال را بررسی نموده و نسبت به حذف دروسی که بدون توجه به این موضوع انتخاب شده اند بدون بازپرداخت شهریه اقدام خواهد نمود.

تذکر۱: در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در  کلاس‌های درس یا دروس پیش‌نیاز شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم آن را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال‌های بعدی انتخاب و بگذراند، ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب کند و یا در پایان ترم آن‌ها را حذف نماید نمره درس یا دروس وابسته حذف نمی گردد.

 

تعداد واحد انتخابی دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته:

تعداد واحد های انتخابی دانشجوی تمام وقت کارشناسی در یک نیمسال تحصیلی نمی تواند از ۱۲ واحد کمتر و از ۲۰ واحد بیشتر باشد.

تذکر۱: میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود. دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تذکر۲: دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او ۱۷ یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحد هایی که دانشجو انتخاب نموده  و در امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام  آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید.

تذکر۳: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد درسی باقی مانده داشته باشد،حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

دروس معارف (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته):

در هر نیمسال دانشجویان از دروس معارف (جدول ذیل) مجاز و ملزم به انتخاب حداکثر یک درس می باشند. در صورت برداشتن بیش از حد مجاز، واحد های اضافی حذف خواهند شد.

اندیشه اسلامی (۱)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اخلاق اسلامی

تفسیر موضوعی قرآن کریم

اندیشه اسلامی (۲)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

دانش خانواده و جمعیت

انقلاب اسلامی ایران

 

تذکر۱: اخذ درس "آموزش قرآن کریم" برای تمامی دانشجویان در یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی و اخذ درس " اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)" برای تمامی دانشجویان در یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی و  کارشناسی ارشد الزامی بوده و در هر شرایطی مازاد بر سقف واحدهای درسی می باشد.

تذکر۲: کلیه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که درس دانش خانواده و جمعیت را در یکی از مقاطع قبلی نگذرانده اند ملزم به اخذ این درس می باشند. درس تنظیم خانواده و جمعیت به هیچ عنوان جایگزین درس دانش خانواده و جمعیت نمی باشد.

ارجاع به استاد (ویژه دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته):

دانشجویانی که کلیه درس های خود را با موفقیت گذرانده باشند و نمره آنها در کارنامه آنان ثبت شده باشد و فقط حداکثر شش واحد نظری از کل واحدهایی که می باید بگذرانند برای آنان باقی مانده باشد تا فارغ‌التحصیل شوند، مجاز هستند پس از پایان ترمی که در آن انتخاب واحد داشته اند آن واحدها را به صورت ارجاع به استاد بگیرند. به این ترتیب که با مراجعه به کارشناس رشته و مدیر گروه مربوط و تکمیل فرمها و پرداخت شهریه، و در صورت نیاز با موافقت کمیسیون موارد خاص آموزشی آن درس ها را به صورت ارجاع به استاد بگیرند. درس هایی که واحد عملی دارند قابلیت گرفتن به صورت ارجاع به استاد را ندارند. برای نمونه درس تربیت بدنی، ورزش۱ و... را نمی توان به صورت ارجاع به استاد اخذ کرد.

مقررات دانشجویان مشمول:

برابر مقررات کلیه دانشجویان مشمولی که نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه تحصیل دارند، می بایست دو ماه مانده به اتمام سنوات تحصیلی قانونی، درخواست خود را به همراه مدارک لازم تحویل آموزش دانشگاه نمایند، در غیر این صورت عواقب ناشی از آن بر عهده ایشان خواهد بود (سنوات قانونی تحصیل مشمولان در مقاطع کارشناسی پیوسته5 سال-کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال و دکترای تخصصی ۶ سال می باشد).

***پس از اتمام مهلت انتخاب واحد کلیه دانشجویان موظفند جهت مشخص شدن دروسی که حذف یا ادغام می‌گردند با مراجعه به پورتال شخصی، انتخاب واحد نهایی خود را تائید نمایند. همچنین به پیام‌های موجود در فایل شخصی خود توجه فرمایند.