امور شاهد و ایثارگر

تعداد بازدید:۱۵۴۴

شرح وظایف ستاد شاهد و امور ایثارگران:

ستاد شاهد و امور ایثارگران  دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی  به منظور اجرای قوانین ، مصوبات هیات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل ، تا به عنوان بازوی اجرای ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف و ساختار تشکیلاتی ذیل مسئولیت ارائه خدمات و رسیدگی به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده دارد.

 

الف - اهداف

 • ارائه خدمات شایسته و مناسب به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی ، فرهنگی اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان
 • بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارگران و ترویج ایثار و شهادت

 

 ب - شرح وظایف ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

 • برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای طرح ها ، برنامه ها، فعالیت ها، آیین نامه هاو دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی یا اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
 • نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی ، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح برنامه های مناسب برای رشد و تعالی ایشان
 • طراحی و تدوین فعالیت های موثر برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بهبود سطح امور فرهنگی و رفاهی ایشان
 • تنظیم و تدوین طرح ها ، برنامه ها و فعالیت های ویژه فرهنگی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • طراحی و تدوین فعالیت های ثمر بخش برای کاهش مشکلات عاطفی و رفاهی این دانشجویان
 • تنظیم و تدوین فعالیت های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران
 • طراحی و تدوین فعالیت های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان ، اساتید و نهادهای زیربط در برنامه های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • رفع موانع و مشکلات در روند ادامه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر با همفکری و همکاری بخش آموزشی دانشگاه و با استفاده از آیین نامه ها و تسهیلات آموزشی موجود.