دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی

تعداد بازدید:۵۲

با عنایت به جایگاه رفیع و بلند استادان در دانشگاه‌ها و لزوم بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان در جهت گره‌گشایی از مسایل فکری - فرهنگی جامعه از یک سو و رسالت‌های دینی، علمی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از سوی دیگر، مرکز هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی به منظور تحقق اهداف ذیل تأسیس گردید:

  • بستر سازی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت های استادان در حل معضلات و مشکلات فکری فرهنگی جامعه
  • ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور
  • توجه ویژه به جایگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت کارشناسانه آنان برای ایفای نقش بهتر و بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها برای مدیریت کلان کشور
  • اهتمام جدی به نهضت نرم افزاری و تولید علم و راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست های هم‌اندیشی
  • تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه‌های نظری و روش های کارکردی نظام
  • برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارتقای معرفت دینی و باورهای اسلامی استادان

 

ارتباط با هم اندیشی اساتید واحد بندر انزلی جهت ارائه راهکار، نظر و انتقادات:    hamandishi@iaubanz.ac.ir