تماس با ما

تعداد بازدید:۵۱۷۶
تماس با ما
لیست شماره های داخلی
کارشناس گروه حقوق   ۱۴۹ 
کارشناس گروه کامپیوتر، برق و مکانیک   ۱۱۴
کارشناس گروه مدیریت ۱۴۷
کارشناس گروه معماری و شهرسازی ۱۳۸
کارشناس گروه عمران و تربیت بدنی ۱۱۱
کارشناس گروه حسابداری و تحصیلات تکمیلی ۱۳۴
کارشناس فناوری اطلاعات ۱۹۲

 

شماره مستقیم واحد فناوری اطلاعات       ۴۴۴۰۱۶۴۴