مدیر آموزش

تعداد بازدید:۳۵۳

سیده لعیا مرتضوی

تحصیلات : دکترای مدیریت

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: ۱۷۰