گروه معارف

مدیر گروه: سید علی خیرخواه علوی

تحصیلات: دانشجوی دکترای رشته تاریخ، گرایش تاریخ اسلام

روزهای حضور: مطابق جدول

آدرس پست الکترونیکی:  alavitkd[at]gmail.com 

شماره تماس: ۵الی۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳    داخلی: 

تعداد بازدید:۴۲۴