اداره امور دانش آموختگان

تعداد بازدید:۲۴۷

 

شرح وظایف اداره دانش آموختگان:

  • دریافت پرونده تحصیلی و بررسی و کنترل پرونده
  • معرفی فارغ التحصیل مشمول نظام وظیفه به حوزه وظیفه عمومی
  • صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
  • صدور دانشنامه یا گواهینامه مصوب و ارسال به سازمان مرکزی برای تأیید نهایی
  • دریافت دانشنامه تأیید شده از سازمان مرکزی و تحویل به دانشجوی فارغ التحصیل
  • صدور ریزنمرات برای فارغ التحصیلانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند
  • صدور تأییدیه مدارک فارغ التحصیلان در پاسخ به سازمان استعلام کننده
  • پاسخ به مکاتبات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در خصوص فارغ التحصیلان