حسابدار (انبار و اموال)

تعداد بازدید:۴۳۷

نام و نام خانوادگی: دینا پارسا

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: ۱۵۵