واحد ترابری

راننده خودرو (مینی بوس)

نام و نام خانوادگی: غلامرضا معانی جو

آخرین مدرک تحصیلی: 

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: 

 

راننده خودرو سبک

نام و نام خانوادگی: مهدی علیزاده

آخرین مدرک تحصیلی: 

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: 

تعداد بازدید:۹۰