دبیرخانه

مسوول دبیرخانه

نام و نام خانوادگی: لیلا بیرامی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: 

 

متصدی امور دفتری

نام و نام خانوادگی: ناصر ملک زاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱ -۰۱۳

داخلی: 

تعداد بازدید:۶۸