معاون علمی (آموزشی و پژوهشی)

تعداد بازدید:۱۷۳۵

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی نعیمی

آدرس پست الکترونیکی:   mortezanaeimy[at]yahoo.com 

شماره تماس: ۵-۴۴۴۰۱۶۳۱-۰۱۳   داخلی: ۱۴۰

 

اطلاعات تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حقوق خصوصی

مرتبه علمی: استادیار

مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

وب سایت معاون علمی (آموزشی و پژوهشی)