آرشیو اخبار

استاندار گیلان:

استاندار گیلان:

درخواست مردم گیلان از دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در این استان است

دکتر طهرانچی خبر داد

دکتر طهرانچی خبر داد

تبدیل مجتمع ۵۰ هکتاری واحد رشت به پردیس غذا و امنیت غذایی/ دانشگاه آزاد اسلامی به دنبال حل مسائل مربوط به کشاورزی است