آرشیو اخبار

چند درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی حجاب و عفاف را رعایت می‌کنند؟

چند درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی حجاب و عفاف را رعایت می‌کنند؟

معاون نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه با ارزیابی صورت گرفته ۳۵/۱ درصد از دانشجویان در دانشگاه آزاد بحث عفاف و حجاب را رعایت می‌کنند، گفت: «ارزیابی شاخص‌ها با دقت علمی ...

قاطعیت مهم‌ترین انتظار در مدیریت است

قاطعیت مهم‌ترین انتظار در مدیریت است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: «چنانچه مدیری نتواند در یک سیستم اجرایی بین مسئله و مشکل تفکیک قائل شود، کار پیش نمی‌رود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین انتظارات در مدیریت، قاطعیت است.»