دو انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹ کد : ۲۴۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۷
دو انتصاب جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسین شریفی؛ در احکامی دکتر منیره حسینی صیادنورد، عضو هیات علمی تمام وقت گروه کامپیوتر این واحد دانشگاهی را به سمت سرپرست فناوری، اطلاعات و آمار و آقای محمد بخشی زاده را به سمت سرپرست اداره امور اداری و منابع انسانی این واحد دانشگاهی منصوب کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، از تلاش‌های خانم سمیرا نواری در زمان تصدی  مسئول فناوری، اطلاعات و آمار و آقای محمود رمضانی در سمت رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی قدردانی کرد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی


( ۲ )